Papildomas privalomas mokymas po KET pažeidimų

Papildomas privalomas mokymas po KET pažeidimų
 

Papildomas mokymas po KET pažeidimų reikalingas:

1. Pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems 2 metų stažo), kurie pažeidė KET taisykles dėl: (vairuotojų pareigų pėstiesiems; lenkimo taisyklių; draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis; eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo; važiavimo per sankryžas; vairuotojų naudojimosi saugos diržais; motociklininko šalmais pažeidimais; nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu; kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės); taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata).

2. Vairuotojams, kuriems buvo atimta teisė vairuoti dėl KET pažeidimų.
 

Vairuotojas, ateidamas mokytis turi turėti:

1. Administracinio teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis jam buvo taikyta administracinė atsakomybė;

2. Galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (Forma Nr. 083-1/a);

3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4. Vairuotojo pažymėjimą, jei jis nėra atimtas.

 

Mokymo kursą sudaro:

45 minučių trukmės teorijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų teorinių žinių apie:

KET naujoves;

Atsakomybę už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmes;

Eismo įvykių Lietuvoje priežastis ir pasekmes, šių įvykių statistiką;

Rizikingos eismo situacijas ir galimybes jas numatyti;

Saugų, ekonomišką ir ekologišką vairavimą;

90 minučių trukmės psichologijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų žinių apie:

vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaką elgesiui kelyje;

emocijas, jų suvokimą ir valdymą vairuojant motorinę transporto priemonę;

alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaką vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui;

vairavimą, eismo kultūrą, pagarbą kitiems eismo dalyviams ir atsakomybę už juos ir save.

45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymas B kategorijos transporto priemone (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus su A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones), kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką.

45 minučių trukmės individuali padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė, analizė su mokymo įstaigos psichologu. Šios analizės tikslas – suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti, kaip jų išvengti.

Žinių patikrinimo testas.

 
Baigus papildomą vairuotojų mokymą, išduodame papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą tą pačią dieną.

Registracija

Mūsų vairavimo aikštelės

        Vizitinė kortelė

        

    QR kodas navigacijai

       

       

               Mūsų draugai